konijnendokter

Een goede konijnen-dokter....

klik hier om direct een dierenarts te vinden.

Op deze pagina wil ik helemaal niets ten nadele zeggen van welke dierenarts dan ook. Maar een dierenarts kan nog zo goed zijn voor je hond of voor je kat, een konijn vereist een heel andere aanpak. Een konijn is geen kat, geen hond, geen knaagdier... Geneesmiddelen die goed zijn voor voornoemde dieren kunnen een konijn zieker maken. Het is belangrijk dat een dierenarts dat weet!! Maar al te vaak is het gebeurd dat een konijn erger ziek is geworden, of  is overleden door het geven van verkeerde medicatie, of het stellen van een verkeerde diagnose. Er komen gelukkig steeds meer dierenartsen die zich ook bijscholen op konijnengebied. Tenslotte: een dierenarts die wil overleggen met een dierenarts die meer gespecialiseerd is in konijnen, is ook een goede konijnen-dokter.

Lees hier het artikel van Angela, hoe het haar bij de dierenarts verging..

Probeer een goede konijnen-dokter te vinden als je hem nog niet nodig hebt !!
Hieronder wat aanwijzingen om je te helpen zo’n dierenarts te vinden.

Een gemotiveerde konijnen-dokter woont bijeenkomsten bij waar voorlichting gegeven wordt over de nieuwste behandelingsmethoden bij konijnen. Hij/zij leest tijdschriften of andere lectuur die de nieuwste ontwikkelingen volgen op het gebied van behandelingswijzen van ziekten bij konijnen.

Je kunt de volgende vragen stellen:

1. Bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van geneeswijzen/middelen voor konijnen?

2. Steriliseert/castreert u konijnen? Hoeveel het afgelopen jaar? Hoeveel % van deze operaties was succesvol?
(90% succes is veel te laag! 1% Fatale afloop is aanvaardbaar)

3. Welke narcose gebruikt u bij sterilisatie en andere grote operaties bij konijnen?
(Isoflurane = gasnarcose = een veilige narcose).

4. Moet een konijn vasten voor een operatie?
(antwoord moet zijn nee, een konijn mag NOOIT vasten!) Vraag waarom niet (gevaar voor darmimmobiliteit).

5. Welke antibiotica zijn gevaarlijk voor konijnen?
(Ampicilline, Amoxicilline, Cephalexin, Clindamycine, Erythromycine, Lincomycine, Minocycline, Penicilline, Spiramycine, Vancomycine, Neomycine. (Penicilline wordt wel regelmatig bij konijnen toegepast, met name bij konijnensyfilis. Toedienen dient dan uitsluitend per injectie te gebeuren, want oraal gegeven kan penicilline acute of chronische darmslijmvliesontsteking geven).

6. Wat is de beste manier om een verstopping te voorkomen?
(Antwoord moet zijn: geef weinig hardvoer, zorg ervoor dat je konijn 24 uur per dag hooi heeft, zodat de darmbeweging optimaal is. Zorg ervoor dat je konijn genoeg beweging krijgt, en borstel hem regelmatig).

7. Hoe onderscheidt u gas van een verstopping?
(antwoord moet zijn: o.a.voorgeschiedenis van levendigheid tot vlak voor ziek zijn, gas komt plotseling, verstopping meestal niet. De grootte van de keutels tot een dag van tevoren zijn belangrijk, bij verstopping zullen de keutels langzaam kleiner zijn geworden.) Verstopping wekt vaak gas op.

De meeste konijnendokters op deze lijst zijn aangemeld door cliënten van deze dierenartsen, omdat zij met hen goede ervaringen hebben/hadden.

Genoemde artsen hebben ervaring met konijnen. De andere artsen die in dezelfde kliniek werken kunnen minder of niet konijnkundig zijn. Maak altijd een afspraak met de specifiek genoemde dierenartsen. Het is zaak om altijd kritisch te blijven bij een bezoek aan één van genoemde dierenartsen.

Weet je een dierenarts die echt goed is met, of zeer geïnteresseerd is in konijnen, geef het aan mij door, dan kan ik hem/haar op de lijst erbij zetten! Schrijf naar: Maryo